ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ
Η πολεοδομία έχει λιγότερη δουλειά στο Pittsburgh

Η δημοτική αρχή της πόλης του Pittsburgh παρουσίασε ένα δωρεάν λογισμικό που κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή τόσο πολιτών και εταιρειών που σχεδιάζουν να κτίσουν στην πόλη, όσο και της ίδιας της πολεοδομικής υπηρεσίας, κάνοντας το έργο της πολύ ευκολότερο και απαλλάσσοντάς την από πολλές εργατοώρες αλλά και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η δημοτική αρχή της πόλης του Pittsburgh στην πολιτεία Pennsylvania των ΗΠΑ παρουσίασε ένα δωρεάν λογισμικό που κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή τόσο πολιτών και εταιρειών που σχεδιάζουν να κτίσουν στην πόλη, όσο και της ίδιας της πολεοδομικής υπηρεσίας, κάνοντας το έργο της πολύ ευκολότερο και απαλλάσσοντάς την από πολλές εργατοώρες αλλά και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πρόκειται για την ιστοσελίδα Buildingeye – στην ουσία μια πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων – η οποία παρακολουθεί και χαρτογραφεί άδειες δόμησης, σχέδια δόμησης, επαγγελματικές άδειες και την εφαρμογή του πολεοδομικού κώδικα στην πόλη.

Στην ουσία η διαδικασία αδειοδότησης νέων κατασκευών περνάει μέσα από το Buildingeye, όπου και καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες, ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε οικοδομική δραστηριότητα πάσης φύσεως, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αποφύγουν τη γραφειοκρατία και να κινηθούν με γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Την ίδια στιγμή, διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα, καθώς κάθε έργο ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ως δημόσια πληροφορία.

Οι κάτοικοι του Pittsburgh μπορούν πλέον πολύ εύκολα να έχουν εικόνα για όλη την οικοδομική δραστηριότητα στη γειτονιά τους, για τη φύση αλλά και τη νομιμότητά της, χωρίς να χρειάζεται καν να επισκέπτονται ή να τηλεφωνούν στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Μπαίνοντας κανείς σε αυτό το απλό και φιλικό για το χρήστη περιβάλλον, μπορεί να δει με λεπτομέρεια οποιαδήποτε καινούργια προσθήκη, είτε έχει να κάνει με κατοικίες είτε με επιχειρήσεις.

Το σύστημα ανανεώνεται καθημερινά με νέα πληροφορία, που τίθεται στη διάθεση κατοίκων, φορέων, καθώς και επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα. Στις βασικές του λειτουργίες περιλαμβάνονται εξατομικευμένες ειδοποιήσεις των χρηστών σχετικά με οικοδομικές άδειες συγκεκριμένων περιοχών, καθώς και εργαλεία άμεσων καταγγελιών στις αρχές της πόλης.

Η διαθεσιμότητα όλης αυτής της πληροφορίας στο διαδίκτυο έχει ήδη γλιτώσει τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές από εκατοντάδες καθημερινά τηλεφωνήματα και από την επεξεργασία πλήθους αιτήσεων για αδειοδοτήσεις, τροποποιήσεις και διευκρινίσεις των κανονισμών.