ΙΔΕΕΣ

Η πολεοδομία έχει λιγότερη δουλειά στο Pittsburgh

Η δημοτική αρχή της πόλης του Pittsburgh παρουσίασε ένα δωρεάν λογισμικό που κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή τόσο πολιτών και εταιρειών που σχεδιάζουν να κτίσουν στην πόλη, όσο και της ίδιας της πολεοδομικής υπηρεσίας, κάνοντας το έργο της πολύ ευκολότερο και απαλλάσσοντάς την από πολλές εργατοώρες αλλά και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πολιτισμός στα σχολεία του Ελσίνκι

Ο πολιτισμός διαδραματίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στον συνολικό σχεδιασμό του δήμου της φινλανδικής πρωτεύουσας τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, την αστική δομή όσο και για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2016

Το Όσλο προσφέρει τη δική του συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Κατά την επιστημονική παραδοχή, ο στόχος της ανθρωπότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλίματος και των οικοσυστημάτων, είναι η διατήρηση του φαινομένου του θερμοκηπίου σε θερμοκρασίες κάτω από τους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε ετήσια βάση.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμος Βόλβης γίνεται “smart city”

Τους τελευταίους 12 μήνες, παρατηρείται μια συστηματική προσπάθεια απορρόφησης κεφαλαίων από Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την καινοτομία.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2016

Το όραμα της Σίφνου για το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί στην Ελλάδα

Η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό να καλύψει ανάγκες που σήμερα δεν εξυπηρετούνται, σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, οι συγκοινωνίες, η καλύτερη παραγωγή, τυποποίηση & διακίνηση τοπικών προϊόντων.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2016

Big Data ανιχνεύουν τα κενά κτήρια στις πόλεις

Μεγάλες ή μικρές, οι πόλεις ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν με την ίδια ένταση την αδυναμία εξακρίβωσης των κενών και, εν γένει, προβληματικών εγκαταστάσεων, είτε πρόκειται για μεμονωμένες κατοικίες ή για ολόκληρα κτήρια.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2016

Ένα κολυμβητήριο στο Παρίσι θερμαίνεται από τους υπονόμους

Στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας μείωσης του κόστους αλλά και περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη Γαλλία, αρκετές δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν υιοθετήσει ένα νέο σύστημα θέρμανσης που αξιοποιεί τη θερμότητα που ανακτάται από τις σωληνώσεις αποχέτευσης.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2016

Πώς Τα Ανοιχτά Δεδομένα Διαμορφώνουν την Πόλη του Μέλλοντος

Όλες οι δραστηριότητές μας στην πόλη είναι μετρήσιμες και υπολογίσιμες. Και η ανάλυσή τους μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ασφαλή συμπεράσματα για το πώς μπορούν να επιλυθούν προβλήματα και η καθημερινότητά να γίνει ευκολότερη.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2016