Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο
περιγραφή

Ειδικοί σταθμοί μέτρησης καταγράφουν τις εκπομπές ρύπων στις πέντε πρωτεύουσες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ενημερώνουν τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικούς χάρτες

η ιδέα
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για τα αστικά κέντρα και, παρ’ ό,τι αόρατη, επιφυλάσσει κινδύνους για την υγεία ευπαθών και μη ομάδων. Το ζήτημα είναι πλέον πολύ πιο επείγον τους χειμερινούς μήνες, καθώς οι παθογένειες της κοινόχρηστης θέρμανσης στις πολυκατοικίες σε συνάρτηση με το ακριβό πετρέλαιο, έχουν οδηγήσει σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με καύση. Συχνά οι κατά τόπους δημοτικές αρχές απευθύνουν προειδοποιήσεις και εκκλήσεις στο κοινό, αλλά στην πραγματικότητα οι πολίτες δεν είναι πάντα σε θέση να γνωρίζουν με διαφάνεια το μέγεθος του προβλήματος και σε τι βαθμό τους επηρεάζει. Κρίθηκε, επομένως, σκόπιμο να διαμορφωθεί μια πλατφόρμα όπου ο κάθε πολίτης, αλλά και οι αρμόδιες αρχές, θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, με την πληροφορία για τις μετρήσεις να είναι εύκολα προσβάσιμη από οποιονδήποτε.
το project

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στην προμήθεια κατάλληλων οργάνων μέτρησης για την παρακολούθηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας (‘Aμφισσα, Καρπενήσι, Λαμία, Λειβαδιά, Χαλκίδα) και τη διάχυση της πληροφορίας στους χρήστες και στο κοινό.

Μέσω της ιστοσελίδας www.airnow-pste.gr, ο χρήστης οδηγείται σε ένα διαδραστικό χάρτη, όπου αναπαρίστανται οι θέσεις των σταθμών του δικτύου μέτρησης με κατάλληλους χρωματικούς κύκλους, ανάλογα με την μετρούμενη ρύπανση του αέρα. Επιπλέον, με ένα μόνο κλικ μπορεί κανείς να δει τις μέσες ωριαίες τιμές του τελευταίου 24ώρου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και σε επείγουσες περιπτώσεις αυξημένης συγκέντρωσης αιθαλομίχλης, οι μετρήσεις ενεργοποιούν αυτομάτως μηχανισμό μείωσης στη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος, ενθαρρύνοντας έτσι άλλες μορφές θέρμανσης μέχρι η ατμόσφαιρα να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Το σύστημα πρόσβασης σε δεδομένα ποιότητας της ατμόσφαιρας που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναπτύχθηκε από ειδικούς επιστήμονες και σχεδιάστηκε ώστε να δημοσιεύει περιβαλλοντικά δεδομένα στο διαδίκτυο εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφαλή αποθήκευση και διακίνησή τους. Όλες οι μετρήσεις καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και είναι διαθέσιμες για έλεγχο και ενημέρωση σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής AirDMS.

Κοινωνικό όφελος
  • Ανοιχτά δεδομένα, διαφάνεια και καθολική πρόσβαση σε μια πληροφορία κρίσιμη για τη δημόσια υγεία
  • Προστασία των ευπαθών ομάδων
  • Ενθάρρυνση περιβαλλοντικά φιλικών εναλλακτικών πηγών ενέργειας
  • Εκδημοκρατισμός και εξορθολογισμός της λήψης αποφάσεων για ευέλικτες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος
πρόοδος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ