Επίλυση προβλημάτων με ένα ‘κλικ’
περιγραφή

Μια ψηφιακή πλατφόρμα, όπου οι πολίτες καταγράφουν ή φωτογραφίζουν ένα πρόβλημα και το στέλνουν στην Περιφέρεια για να λυθεί.

η ιδέα
Συνήθως η δημόσια διοίκηση καθυστερεί ή δεν έχει πλήρη εικόνα των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει μια γειτονιά, ένας δρόμος ή μια υπηρεσία. Για αυτό και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, τα κινητά ή τα tablets τους να εντοπίζουν το πρόβλημα και να βοηθούν τη Διοίκηση να λύνει άμεσα το πρόβλημα.
το project

Η ψηφιακή πλατφόρμα “Novoville Region” δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να καταγράψει και να στείλει στις υπηρεσίες της προβλήματα που εντοπίζει στην καθημερινότητά του, όπως κακοτεχνίες, ζημιές, παραβάσεις. Στη συνέχεια η Περιφέρεια αναλαμβάνει είτε να λύσει το πρόβλημα, αν αποτελεί δική της αρμοδιότητα ή να το προωθήσει στους αρμόδιους δήμους ή Αρχές. Οι πολίτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα σε έξι απλά βήματα:

 1. Εγγράφονται στην υπηρεσία μέσω email η των λογαριασμών τους στα social media
 2. Εισάγουν τη διεύθυνση, όπου εντοπίζουν το πρόβλημα
 3. Επιλέγουν την κατηγορία του προβλήματος από τη σχετική λίστα
 4. Περιγράφουν το πρόβλημα με δικά τους λόγια
 5. Ανεβάζουν φωτογραφία από το πρόβλημα
 6. Καταχωρίζουν το πρόβλημα.

Στη συνέχεια η υπηρεσία το παραλαμβάνει και το προωθεί στον αρμόδιο φορέα για επίλυση, ειδοποιώντας τον πολίτη για την πορεία του αιτήματός του.

Κοινωνικό όφελος
 • Άμεση επίλυση προβλημάτων
 • Διαδραστική Διοίκηση
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Κοινωνικός έλεγχος στην παροχή υπηρεσιών
 • Συμμετοχή του πολίτη στην άσκηση δημόσιας διοίκησης
 • Αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης
πρόοδος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ