ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ψηφιακή Υπογραφή

Χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από όλους τους αιρετούς και υπαλλήλους τις περιφέρειας για την υπογραφή των εγγράφων που διακινούνται.

ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Φεβρουαρίου 2017

Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ειδικοί σταθμοί μέτρησης καταγράφουν τις εκπομπές ρύπων στις πέντε πρωτεύουσες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ενημερώνουν τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικούς χάρτες


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2017

Επίλυση προβλημάτων με ένα ‘κλικ’

Μια ψηφιακή πλατφόρμα, όπου οι πολίτες καταγράφουν ή φωτογραφίζουν ένα πρόβλημα και το στέλνουν στην Περιφέρεια για να λυθεί.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2017

Πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου

Πλατφόρμα ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για τις πολιτικές και τις αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2017

Ανοιχτός Πίνακας Ελέγχου

Ένας online πίνακας με ανοιχτά δημόσια δεδομένα, ώστε να βλέπουμε βασικές λειτουργίες του κράτους και πως αυτές υλοποιούνται.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2017

Ανοιχτός Προϋπολογισμός

Οι πολίτες της Στερεάς βλέπουν σε πραγματικό χρόνο που πάνε τα χρήματά τους. Έτσι ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία της περιφερειακής διοίκησης, ενώ εξοικονομούνται χρήματα.


ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2017