ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ
Ο Πολιτισμός στα σχολεία του Ελσίνκι

Ο πολιτισμός διαδραματίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στον συνολικό σχεδιασμό του δήμου της φινλανδικής πρωτεύουσας τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, την αστική δομή όσο και για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο πολιτισμός διαδραματίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στον συνολικό σχεδιασμό του δήμου της φινλανδικής πρωτεύουσας τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, την αστική δομή όσο και για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτελεί, επιπλέον, ένα βασικό χαρακτηριστικό που διατρέχει την κουλτούρα της Φινλανδίας σε επίπεδο τουρισμού, ψυχαγωγίας αλλά και επιχειρηματικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλη έμφαση δίνεται στην καθοριστική παρουσία της καλλιτεχνικής έκφρασης στις σχολικές τάξεις όλων των βαθμίδων, και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών σε κοινά προγράμματα που εκπονούνται από σχολεία και καλλιτεχνικά ιδρύματα. Η τέχνη στη σχολική τάξη είναι, άλλωστε, ένα αρκετά διαδεδομένο εκπαιδευτικό εργαλείο που γνωρίζει σημαντική άνθηση στις ΗΠΑ, με παραδείγματα σχολείων να αναπτύσσουν projects και εκθέσεις από κοινού με παγκόσμιας εμβέλειας μουσεία, όπως τα Museum of Modern Art και Guggenheim.

Στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι, έχει αναπτυχθεί μια στενή συνεργασία και δίκτυο διαμοιρασμού γνώσης μεταξύ των πόλεων Ελσίνκι και Espoo, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία πιο ευέλικτων παιδαγωγικών μεθόδων για μια ενεργητική απόκτηση της γνώσης από τα παιδιά, μέσω της καλλιτεχνικής έκθεσης και έκφρασης.  Έτσι λοιπόν, οι δύο πόλεις δημιούργησαν τον θεσμό «Πολιτισμός και Νεολαία», όπου εντάσσονται τα εξής προγράμματα:

Kultus: Πρωτοβουλία της πόλης του Ελσίνκι για τη σύνδεση σχολείων με καλλιτεχνικούς θεσμούς και ιδρύματα, όπου η τέχνη καθίσταται ζωτικό συστατικό της διδακτέας ύλης, ακόμα και ως όχημα για την κατανόηση των υπολοίπων γνωσιακών αντικειμένων. Σκοπός η πρόσβαση σε έργα του πολιτισμού και εμπλοκή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες όλων ανεξαιρέτως των μαθητών δημοτικού ανεξαρτήτως οικονομικού/κοινωνικού προφίλ.

Operation Pulse: Το πρόγραμμα αφορά σε νέους 12-18 ετών, και στόχο έχει να αναδείξει τη «φωνή» και τους προβληματισμούς τους μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία καλλιτεχνικής έκφρασης σε από κοινού εκδηλώσεις και δράσεις των μαθητών με καλλιτεχνικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες.

KULPS!: Πρόγραμμα της πόλης Espoo για παιδιά 1-9 ετών, που λόγο ύπαρξης έχει προκειμένου όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά της πόλης να εμπλέκονται δημιουργικά και ταυτόχρονα σε καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, ως αναπόσπαστο μέρος του σχολικού τους προγράμματος.

http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Helsinki-Espoo_Culture-for-youth_01072015.pdf?4f4eb7