ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ
Ο Δήμος Βόλβης γίνεται “smart city”

Τους τελευταίους 12 μήνες, παρατηρείται μια συστηματική προσπάθεια απορρόφησης κεφαλαίων από Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την καινοτομία.

Συνολικά, έχουν κατατεθεί πάνω από 25 χρηματοδοτικές προτάσεις συνεργαζόμενος με περισσότερους από 100 ευρωπαϊκούς δήμους, ερευνητικά κέντρα και φορείς από το σύνολο σχεδόν των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα η πρόταση «Smart Urbana» η οποία είχε κατατεθεί, με τη συμμετοχή του Δήμου Βόλβης, στο πλαίσιο του CPSELabs project που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020. Η πρόταση αφορά στην εφαρμογή και αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναπτύσσοντας ένα Smart City Monitoring, με ανοιχτά δεδομένα, ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο και παροχή  ψηφιακών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.

To καινοτόμο σύστημα Smart City Monitoring θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στον κόσμο και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μετάβασης του Δήμου Βόλβης σε μια λειτουργία στα πρότυπα των Smart Cities.

Στη συγκεκριμένη πρόταση συμμετείχαν Δήμοι από την Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα (Δήμος Βόλβης) ενώ συντονιστής ήταν η Ένωση για τη Βιώσιμη Καινοτόμο Ανάπτυξη στην Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία (ASIDEES) από την Αυστρία.

Ο Δήμος Βόλβης θα διαχειριστεί καινοτόμα συστήματα για τον έλεγχο της κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού, της διαχείρισης των αποβλήτων, της κυκλοφορίας, του οδοφωτισμού, των κτηρίων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, της ενίσχυσης της ασφάλειας, της βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών και της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και τουριστών.

http://energypress.gr/news/protoporei-sta-hrimatodotika-programmata-o-dimos-volvis-egkrithike-smart-urbana