ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ
Big Data ανιχνεύουν τα κενά κτήρια στις πόλεις

Μεγάλες ή μικρές, οι πόλεις ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν με την ίδια ένταση την αδυναμία εξακρίβωσης των κενών και, εν γένει, προβληματικών εγκαταστάσεων, είτε πρόκειται για μεμονωμένες κατοικίες ή για ολόκληρα κτήρια.

Τέτοιες περιπτώσεις εγείρουν σοβαρά ζητήματα και κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, ενώ συμβάλλουν επιπλέον στην υποβάθμιση περιοχών, την επακόλουθη πτώση των αξιών ακίνητης περιουσίας αλλά και στην απώλεια φορολογικών εσόδων για το κράτος.

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο σε οικονομίες που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, που έχουν ως συνέπεια εξώσεις, πλειστηριασμούς, εγκατάλειψη στέγης λόγω αδυναμίας πληρωμής, αστεγία κ.ο.κ. Ειδικά, λοιπόν, για τέτοιες περιοχές (και φυσικά όχι μόνο για αυτές) θα είχε τεράστια σημασία να μπορούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να καταγραφούν και αξιοποιηθούν δεόντως, όπως για τη στέγαση αναξιοπαθούντων, τη φιλοξενία υπηρεσιών ή εκθέσεων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες επί παραδείγματι, ενδείξεις που θα παραπέμψουν σε κενές/προβληματικές κατοικίες περιστρέφονται γύρω από τη συχνότητα των κλήσεων προς τα κέντρα άμεσης επέμβασης, την αστυνομία ή την πυροσβεστική, που αφορούν συγκεκριμένα κτήρια. Παραμένουν ωστόσο αχαρτογράφητα και χωρίς συνοχή τα στοιχεία που εμπεριστατωμένα θα αποκαλύψουν ένα πρόβλημα, καθώς χάνονται μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών αυτών. Γι’ αυτό και το Innovation Field Lab του Harvard Kennedy School’s Ash Center for Democratic Governance and Innovation, υπό τον  ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει την εφαρμογή CityNexus, με τη συμμετοχή ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η ομάδα, καθοδηγούμενη από τον καθηγητή Jorrit de Jong και τον δήμαρχο του Somerville της Μασαχουσέτης, Michael Curtatone, εργάζεται με 5 πόλεις στην Πολιτεία της Μασαχουσέτης για την εφαρμογή νέων συστημάτων που ενισχύουν και ενθαρρύνουν τον διαμοιρασμό πολύτιμων δεδομένων και πληροφορίας, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων τμημάτων με σκοπό την έγκαιρη αποκάλυψη παραγόντων κινδύνου για μια πόλη.

Το CityNexus αποτελεί εργαλείο που κτίζει μια πλατφόρμα διαμοιρασμού πληροφορίας που διατρέχει όλα τα τμήματα αυτά, και που επιτρέπει τη συνεκτική διαχείριση των περιστατικών, τη διασταύρωση των πληροφοριών και τελικά τον εντοπισμό των προβληματικών κτηρίων/κατοικιών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση της εφαρμογή, που δίνει τη δυνατότητα στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα να εστιάσει στον τομέα δραστηριότητάς του, καθώς τα κτήρια που εντοπίζονται εγγράφονται με φίλτρα και λέξεις-κλειδιά που παραπέμπουν στην εκάστοτε περίπτωση, όπως πρόστιμα για παραβίαση του υγειονομικού κώδικα, κλήσεις για άμεση επέμβαση, ή ασυνήθιστα υψηλοί ή χαμηλοί λογαριασμοί ύδρευσης, που δυνητικά υποδεικνύουν μια ακατοίκητη ή παράνομα υπεράριθμη κατοίκων κτηριακή εγκατάσταση.

https://nextcity.org/daily/entry/blight-data-tools-mass-cities-vacant-properties