Συμμετοχικός προϋπολογισμός
περιγραφή

Ο προϋπολογισμός των πολιτών. Οι πολίτες αποφασίζουν που θα πάνε τα χρήματα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας

η ιδέα
Σε μεγάλους δήμους, όπως το Παρίσι, το Μπουένος Άιρες, το Σάο Πάολο και η Μαδρίτη, οι πολίτες αποφασίζουν, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, την κατανομή πόρων σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός φιλοδοξεί να εντάξει περισσότερους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να τους δώσει τη δυνατότητα να επανασυνδεθούν με τα προβλήματα του δήμου και της γειτονιάς τους και να αντιληφθούν τη σημασία της χρηστής διοίκησης.
το project

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει δεσμευθεί ότι μέσα στο 2017 θα επεκτείνει τον ‘ανοιχτό προϋπολογισμό’ σε ‘συμμετοχικό’. Οι πολίτες θα προτείνουν σε συνεργασία με τους φορείς και συζητούν με την διοίκηση της Περιφέρειας την κατανομή πόρων από τον προϋπολογισμό. Οι προτάσεις αξιολογούνται και παρουσιάζονται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με εισήγηση από αρμοδια υπηρεσία. Η Περιφέρεια ορίζει κάθε χρόνο το ποσό που θα διατίθεται για ‘δράσεις’ που θα εγκρίνουν οι πολίτες, ακολουθεί διαβούλευση και συμμετοχή κατά τα διεθνή πρότυπα. Οι πόροι θα αυξάνονται όσο ωριμάζει η διαδικασία και αυξάνεται η συμμετοχή των πολιτών, στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού και κοινωνικών δομών και ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών και δράσεων.

Κοινωνικό όφελος
  • Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
  • Ενεργός συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
  • Κοινωνικός έλεγχος και λογοδοσία
  • Αντιμετώπιση απάθειας και αποξένωσης από την πολιτική διαδικασία και κοινωνική ζωή
  • Χρήση τεχνολογίας και καινοτομίας για δημόσια αξία
  • Εξοικείωση με τη δημόσια διοίκηση
πρόοδος
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ