Ψηφιακή Υπογραφή
περιγραφή

Χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από όλους τους αιρετούς και υπαλλήλους τις περιφέρειας για την υπογραφή των εγγράφων που διακινούνται.

η ιδέα
Απο την πρώτη στιγμή της ανάληψη των καθηκόντων από την νέα περιφερειαρχή αρχη πρωταρχικός στόχος ήταν η μετάβαση σε μια ψηφιακή περιφέρεια κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία. Το πρώτο βήμα για την μετάβαση στην νέα ψηφιακή εποχή ήταν η χρήση της προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από το σύνολο των εμπλεκομένων που υπογράφουν τα έγγραφα που διακινούνται τόσο από το πολιτικό όσο και απο το υπαλληλικό προσωπικό.
το project

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διακινεί καθημερινά εκατοντάδες έγγραφα μεταξύ των υπηρεσιών της και με άλλους δημόσιους φορείς. Τα έγγραφ αυτά υπογράφονται τόσο από υπηρεσιακούς όσο και από πολιτικούς παράγοντες. Αξιοποιώντας την δυνατότητα που παρέχει ο νόμος για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων προχώρησε στην προμήθεια ειδικών καρτών και usb token στα οποία αποθηκεύεται η ψηφιακή του χρήστη και ταυτόχρονα πιστοποίεισαι όλους τους εμπλεκόμενους που υπογράδουν ένα έγγραφο μέσω της πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ» δύνοντάς τους την δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά όλα τα έγγραφα. Σήμερα το σύνολο των εγγράφων που διακινούνται και συντάσονται από στην περιφέρεια υπογράφονται ψηφιακά.

Κοινωνικό όφελος
  • Ταχύτητα στην υπογραφή των εγγράφων και την διεκπαιρέωση των υποθέσεων
  • Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στην επικοινωία των υπηρεσιών
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας
  • Χρήση νέων τεχνολογιών για μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.
πρόοδος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ