Πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου
περιγραφή

Πλατφόρμα ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για τις πολιτικές και τις αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

η ιδέα
Η δημοκρατία δεν εξαντλείται την ημέρα των εκλογών. Είναι μια καθημερινή προσπάθεια που αφορά κάθε πτυχή της ζωής μας και κυρίως, τον έλεγχο όσων αποφασίζουν για εμάς. Όσο πιο ενεργοί και ενημερωμένοι ειναι οι πολίτες μιας χώρας, ενός δήμου ή μιας περιφέρειας, τόσο καλύτερα θα κάνουν τη δουλειά τους οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες. Όσο περισσότερα γνωρίζουν οι πολίτες, τόση περισσότερη πίεση δέχονται οι πολιτικοί, άρα αυξάνονται οι πιθανότητες να μην αυθαιρετούν και να μην υπηρετούν ειδικά συμφέροντα σε βάρος των πολλών.
το project

Η πλατφόρμα δίνει δύο επιλογές στους πολίτες και σε όσους εκπροσωπούν κάποιο φορέα (πχ επαγγελματική ένωση, επιμελητήρια, συλλόγους, σωματεία, ΜΚΟ κ.α.):

α) Να σχολιάσουν κάποια πρόταση, πρωτοβουλία ή απόφαση της Περιφέρειας (“Μπες στο Διάλογο”) ή

β) Να εισαγάγουν κάποια ιδέα, πρόταση ή να επισημάνουν κάποια προβλήματα που θεωρούν αυτοί σημαντικά, ώστε η Περιφέρεια να τα λάβει υπόψιν της (“Στείλε ιδέες και προτάσεις”)

Με αυτόν τον τρόπο εισάγεται η ανοιχτή διακυβέρνηση και σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ή να μπορούν να εμπλουτίσουν κάποια απόφαση που τους αφορά.

Κοινωνικό όφελος
  • Ανοιχτή διακυβέρνηση και δημόσια συμμετοχή
  • Ανοιχτός δημόσιος διάλογος
  • Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος
Επόμενα Βήματα
-Η καλύτερη επικοινωνία και αναβάθμιση του συστήματος διαβούλευσης με εργαλεία άμεσης συμμετοχής, αλλά και κωδικοποίησης και κατανόησης του περιεχομένου από τους πολίτες. -Η διασύνδεσή του με τη λειτουργία του ‘ανοιχτού’ Περιφερειακού Συμβουλίου και η εισαγωγή θεμάτων προς συζήτηση μετά από πρωτοβουλία πολιτών.
πρόοδος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ