Παρατηρητήριο υγείας στον Ασωπό ποταμό
περιγραφή

Παρατηρητήριο υγείας για τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων του Δήμου Τανάγρας και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής για την πρόληψη από συμπτώματα που οφείλονται στο υψηλής περιεκτικότητας σε εξασθενές χρώμιο νερό της περιοχής.

η ιδέα
Επιδημιολογική μελέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Προληπτικής και Περιβαλλοντικής Προοπτικής Prolepsis, με χρηματοδότηση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στον πληθυσμό του Δήμου Οινοφύτων, έδειξε ότι η κατανάλωση νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε εξασθενές χρώμιο, που η περιοχή διαθέτει, οδηγεί σε καρκινογένεση και ανάπτυξη ουρογεννητικών νοσημάτων. Με βάση, λοιπόν, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, αλλά και την παραδοχή της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για τις επιβαρυντικές, για τη δημόσια υγεία, επιπτώσεις της ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, όπως και της πιθανής έκθεσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού του Δήμου Τανάγρας, προκύπτει η ανάγκη διαχρονικής παρακολούθησης του πληθυσμού ολόκληρου του Δήμου.
το project

Απαντώντας στην υγειονομική πρόκληση που επιφυλάσσει το πόσιμο νερό της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης περιοχής του Ασωπού ποταμού, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «Ίδρυση και Εγκατάσταση Παρατηρητηρίου & Κέντρου Προαγωγής Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Δήμο Τανάγρας», για την προστασία της υγείας του πληθυσμού της περιοχής και την εξυγίανσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υλοποιεί:

(α) τη διαχρονική παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων, μέσω βιολογικών μετρήσεων και ερωτηματολογίων, όσο και μέσω συστήματος καταγραφής της κατάστασης της υγείας τους από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και από τις υπηρεσίες υγείας.

(β) τη συστηματική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής έτσι ώστε να εντοπίζονται εστίες υψηλού κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

(γ) τη συνεχή ενημέρωση και συμβουλευτική των κατοίκων για θέματα προληπτικής ιατρικής, μέσω τηλεφωνικής γραμμής (hotline) με μόνιμα εγκαταστημένο προσωπικό και συνεργαζόμενους γιατρούς.

Κοινωνικό όφελος
  • Προστασία της δημόσιας υγείας με θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
  • Αίσθημα ασφάλειας για τους πολίτες
  • Σταδιακή βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς τα ευρήματα θα οδηγούν και στις αντίστοιχες αποφάσεις / μέτρα αναφορικά με το πόσιμο νερό της περιοχής και την πρόληψη της επέκτασης της επιβάρυνσης
  • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
  • Διαμόρφωση κουλτούρας πρόληψης από τους κατοίκους του Δήμου
πρόοδος
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ