Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
περιγραφή

Χρήση εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγραφών για όλα τα έγγραφα που διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών της περιφέρειας.

η ιδέα
Η σύγχρονη διοίκηση επιτάσσει ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και στην διεκπαιρέωση υποθέσεων. Έχοντας θέσει σε εφαρμογή την πλήρη χρήση της ψηφιακής υπογραφής το επόμενο βήμα για την μετάβαση στην ψηφιακή περιφέρεια είναι τα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά να διακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια μεταξύ των υπηρειών της περιφέρειας και των γραφείων του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών. Το έγγραφο εισάγεται ηλεκτρονικά και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία με ταυτόχρονη κοινοποίηση σε άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες ακόμα και αυτές που είναι πιο ααπομακρυσμένες ή και σε άλλη γεωγραφική περιοχή με το πάτημα ενός κουμπιού.
το project

Για την επίτευξη αυτού του στόχου στο πλαίσιο της μετάβασης της ψηφιακής εποχής στη διοίκηση της περιφέρειας αποκτήθηκε και εγκαταστήθηκε στην περιφέρεια και σε 2 νέους υπερσύγχρονους server, ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών της περιφέρειας. Σήμερα σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών και των γραφείων χρησιμοποιούν την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

Κοινωνικό όφελος
  • Ταχύτητα στην μετακίνηση και την διεκπαιρέωση των εγγράφων και των υποθέσεων
  • Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στην διακίνηση των εγγράφων αφού αυτό γίνεται σε κλειστό δίκτυο με χρήση κωδικών πρόσβασης
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας αφόύ δεν απαιτείται όυτε η εκτύπωση του εγγράφου ούτε η αποστολή του με συμβατικά μέσα(υπαλλήλους ή ταχυδρομείο)και αύξηση Μείωση του χώρου που απαιτείται για την αποθήκευση όλων των εγγράφων
  • Ανοικτά δεδομένα
  • Δυνατότητα άντλησης στατιστικών δεδομένων μέσα από την εφαρμογή για χρήση από την διοίκηση
πρόοδος
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ