Δες και σχολίασε τα έργα της Περιφέρειας
περιγραφή

Μια ψηφιακή πλατφόρμα που αποτυπώνει την πρόοδο κάθε έργου που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς

η ιδέα
Πώς πετυχαίνουμε περισσότερη διαφάνεια στην κατανομή του δημοσίου χρήματος; Αποτυπώνοντας με τη βοήθεια της τεχνολογίας κάθε έργο, την πρόοδο και τους πόρους που απορροφά, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει που πάνε τα χρήματά του, αλλά και να συμμετέχει στην προστασία του.
το project

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκτελεί και επιβλέπει πάνω από 600 έργα υποδομών μέσω των τεχνικών της υπηρεσιών στις πέντε περιφερειακές της ενότητες (Φωκίδα, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Βοιωτία). Μέχρι σήμερα οι πολίτες γνώριζαν ελάχιστα για την πορεία και την εκτέλεση των έργων και μόνο μέσω των συναντήσεων με ειδικούς φορείς ή δια ζώσης συναντήσεις με τους εκλεγμένους εκπρόσωπους και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αξιοποιώντας τα γεω-δεδομένα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα δημιουργεί μια ψηφιακή πλατφόρμα που δίνει στους πολίτες, στις οργανώσεις και στις επιχειρήσεις τις εξής δυνατότητες:

  • Καταχώρηση όλων των έργων που εκτελούνται με δυνατότητα απεικόνισης τους σε χάρτη, με ποιοτικά και ποσοστικά δεδομένα, όπως προϋπολογισμός, έτος ένταξης, πηγές χρηματοδότησης κ.α.
  • Αναζήτηση έργων και κάθε πληροφορίας σχετικής με αυτά από κάθε ενδιαφερόμενο
  • Σχολιασμός και αξιολόγηση των έργων από τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο
Κοινωνικό όφελος
  • Κοινωνικός έλεγχος και λογοδοσία της πολιτικής εξουσίας
  • Διαφάνεια στην κατανομή και αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος
  • Εξοικείωση με την εκτέλεση δημοσίων έργων
  • Ανοιχτά δημόσια δεδομένα για χρήση από ερευνητές, φοιτητές, δημοσιογραφους, πολίτες
  • Χρήση νέων τεχνολογιών και γεωδεδομένων για δημόσιους σκοπούς και καινοτομία
πρόοδος
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ