Ανοιχτός Προϋπολογισμός
περιγραφή

Οι πολίτες της Στερεάς βλέπουν σε πραγματικό χρόνο που πάνε τα χρήματά τους. Έτσι ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία της περιφερειακής διοίκησης, ενώ εξοικονομούνται χρήματα.

η ιδέα
Σε περιόδους οικονομικής στενότητας, το κράτος καλείται να κάνει περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Για να το πετύχει, χρειάζεται να κάνει στοχευμένη και αξιοκρατική χρήση των εσόδων του, αλλά και να ελέγχεται από τους πολιτες καθημερινά. Μια ενημερωμένη κοινωνία των πολιτών είναι απαραίτητη για να χτιστούν δεσμοί εμπιστοσύνης με το κράτος και η διαφάνεια στη χρηματοδότηση είναι η βάση τους.
το project

Με τον ανοιχτό προϋπολογισμό οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας βλέπουν σε πραγματικό χρόνο που πηγαίνει κάθε ευρώ του προϋπολογισμού, τα έσοδα,  ποιες δαπάνες υλοποιούνται, ποια έργα χρηματοδοτούνται, ενώ μπορούν να ελέγχουν τι ξοδεύει και τι εισπράττει  κάθε περιφερειακή ενότητα (νομός).

Κοινωνικό όφελος

Κοινωνικό όφελος:

  • Πολίτες, επιχειρήσεις, οργανώσεις και το κεντρικό κράτος ελέγχουν την Περιφέρεια για τα έσοδα και τα έξοδά της
  • Οι πολίτες αποκτούν σταδιακά συνείδηση για το που πάνε τα χρήματά τους
  • Το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία αποκτά περιεχόμενο
  • Ενισχύεται η διαφάνεια και μειώνονται τα κρούσματα διαφθοράς
  • Καταλαβαίνουμε καλύτερα τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της περιφερειακής αυτοδιοίκησης
πρόοδος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ