Ανοιχτός Πίνακας Ελέγχου
περιγραφή

Ένας online πίνακας με ανοιχτά δημόσια δεδομένα, ώστε να βλέπουμε βασικές λειτουργίες του κράτους και πως αυτές υλοποιούνται.

η ιδέα
Μια ιστοσελίδα που συγκεντρώνει όλη την ανοιχτή δημόσια πληροφορία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ώστε ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν, αλλά και να βλέπει βασικά στοιχεία για την πρόοδό τους.
το project

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε να ‘ανοίξει’ τα δεδομένα της και να πληροφορεί τους πολίτες για τα οικονομικά της, τα έργα της, τον προγραμματισμό της. Κάθε πολίτης πλέον έχει πρόσβαση στις δαπάνες, τα έσοδα, τις κατανομές πόρων, τα προγράμματα, την πρόοδο των έργων και άλλες κατηγορίες πληροφόρησης. Στο Open Dashboard υπάρχουν συγκεντρωμένες τις βασικές κατηγορίες της δημόσιας πληροφορίας που θα κοινοποιεί στο εξής η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ώστε κάθε πολίτης να επιλέγει και να μαθαίνει περισσότερα για αυτές που τον ενδιαφέρουν.

Κοινωνικό όφελος
  • Οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
  • Κοινωνικός έλεγχος και λογοδοσία
  • Διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα
  • Παρακολούθηση έργου της Διοίκησης
  • Εξοικείωση με την ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα
Επόμενα Βήματα
Η εξειδίκευση εσόδων και δαπανών, καθώς και η δυνατότητα στους πολίτες να αποφασίζουν οι ίδιοι την κατανομή πόρων σύμφωνα με τις ανάγκες τους (συμμετοχικός προϋπολογισμός).
πρόοδος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ